Przykładowa indywidualna szczegółowa analiza wyników testu

StartPrzykładowa indywidualna sz...
Rozwiń

- na początku podane są dane osoby i ogólna informacja o liczbie poprawnych odpowiedzi.


Jan KowalskiNumer w bazie: 952
Punkty[%] za test:76
Liczba poprawnych odpowiedzi:42
Liczba błędnych odpowiedzi:4
Liczba opuszczeń:4

Za poprawne odpowiedzi zostały naliczone 42 punkty.

Poniżej następują szczegółowe dane odnoszące się do określonych działów.
W kolejnych kolumnach od lewej widać:
* procent poprawnych odpowiedzi – oraz – (porównanie do wyników wszystkich studentów piszących ten test)
* (liczba uzyskanych punktów / liczba punktów możliwych do zdobycia w zadaniach z tego działu)
* nazwa działu
* (liczba zadań należących do tego działu)
Działy:
100% (średnio 74%) – (3 / 3 punktów) Hormony (3 zadania)
100% (średnio 72%) – (3 / 3 punktów) Hormony / Gonady (3 zadania)
67% (średnio 40%) – (4 / 6 punktów) Hormony / Kora nadnerczy (6 zadań)
0% (średnio 31%) – (0 / 1 punktów) Hormony / Przysadka przed. (1 zadanie)
50% (średnio 37%) – (1 / 2 punktów) Hormony / Przytarczyce (2 zadania)
100% (średnio 58%) – (1 / 1 punktów) Hormony / Rdzeń nadnerczy (1 zadanie)
100% (średnio 79%) – (3 / 3 punktów) Hormony / Tarczyca (3 zadania)
0% (średnio 24%) – (0 / 2 punktów) Hormony / Trzustka (2 zadania)
50% (średnio 57%) – (1 / 2 punktów) Pokarmowy (2 zadania)
100% (średnio 81%) – (2 / 2 punktów) Pokarmowy / Enzymy (2 zadania)
75% (średnio 57%) – (3 / 4 punktów) Pokarmowy / Hormony (4 zadania)
100% (średnio 23%) – (1 / 1 punktów) Pokarmowy / Kwasy żółciowe (1 zadanie)
40% (średnio 51%) – (2 / 5 punktów) Pokarmowy / Motoryka (5 zadań)
100% (średnio 22%) – (2 / 2 punktów) Pokarmowy / Odruchy (2 zadania)
100% (średnio 74%) – (3 / 3 punktów) Pokarmowy / Odżywianie (3 zadania)
100% (średnio 31%) – (1 / 1 punktów) Pokarmowy / Regul. apetytu (1 zadanie)
100% (średnio 43%) – (2 / 2 punktów) Pokarmowy / Wątroba (2 zadania)
100% (średnio 46%) – (3 / 3 punktów) Pokarmowy / Wchłanianie (3 zadania)
50% (średnio 21%) – (1 / 2 punktów) Pokarmowy / Witaminy (2 zadania)
100% (średnio 61%) – (2 / 2 punktów) Pokarmowy / Wydzielanie (2 zadania)
przykładowo wyróżniony kolorem czerwonym wiersz należy interpretować:
Test zawierał trzy zadania dotyczące wchłaniania w układzie pokarmowym. Ogólnie “poszły słabo” – tylko 46% poprawnych odpowiedzi. Twój wynik w tym zakresie wiedzy jest wyśmienity – wszystkie odpowiedzi były prawidłowe – 100%. Zdobyłaś (zdobyłeś) trzy punkty na trzy możliwe do zdobycia. Gratulacje!

Począwszy od roku akademickiego 2008/2009 po każdym sprawdzianie cząstkowym będziemy wysyłać na adresy mailowe studentów szczegółowe informacje dotyczące wyników testu. Adres mailowy powiązany z numerem indeksu w GUMed posiada każdy student – wysyłanie tych informacji możliwe jest WYŁĄCZNIE na ten adres. Jeżeli ktoś nie życzy sobie otrzymywania wyżej opisanych danych proszony jest o złożenie pisemnego zastrzeżenia w sekretariacie Katedry i Zakładu Fizjologii.
Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania naszej nowej usługi będą mile widziane.