O nas

StartO nas
Rozwiń

Historia działalności.

Pracownię powołał w 1997 roku Prof. dr hab. Witold Juzwa powierzając jej prowadzenie mgr inż. Sławomirowi Zalewskiemu.
Zajmujemy się:
- sprawdzaniem i oceną dydaktyczną testów przeprowadzanych w Zakładzie Fizjologii oraz w innych jednostkach dydaktycznych AMG
- w przeszłości także przeprowadzaliśmy ankietę oceniającą proces dydaktyczny AMG.

Testy

Sterujący pracą skanera program Testy tworzy wraz z nim system, który nie tylko wczytuje karty, ale także rozwiązuje wszystkie pozostałe problemy związane z obsługą egzaminu. Tak więc system:
  • tworzy bazę danych i na jej podstawie drukuje karty imienne lub uniwersalne
  • wczytuje dane z arkusza egzaminacyjnego i wprowadza je do bazy danych
  • przeprowadza pełną analizę statystyczną testu
  • na podstawie wprowadzonych kryteriów wystawia oceny i drukuje wyniki
Przygotowanie sprawdzianu testowego najlepiej zacząć od wczytania listy nazwisk do bazy danych i wydrukowania imiennych arkuszy odpowiedzi. To znacznie usprawnia całą procedurę: od wpuszczania na salę z jednoczesną kontrolą obecności po wczytywanie arkuszy do bazy danych, automatyczne wystawianie ocen i wydruk imiennej listy z wynikami. Dzięki specjalistycznej analizie jakości zastosowanych pytań, można wykryć błędnie wskazane wzorcowe odpowiedzi oraz większość błędów merytorycznych zawartych w pytaniach. Wspomniana analiza pozwala również oceniać wyniki dydaktyczne, wskazywać gorzej opanowane przez uczniów partie materiału, weryfikować różne metody nauczania. Program oblicza następujące parametry statystyczne całego testu: wariancja, odchylenie standardowe, średnia punktów, rzetelność testu, moc różnicująca zadań, błąd standardowy pomiaru.

Baza pytań testowych

Najnowszym uzupełnieniem Systemu „TESTY” jest program – baza danych o nazwie Bank Zadań Testowych gromadzący w specjalnej bazie danych zadania testowe typu zamkniętego. Pozwala konstruować nowe testy używając zadań wyselekcjonowanych z bazy. Wydruki mogą być automatycznie formatowane z przeznaczeniem do czarno-białego lub kolorowego druku. Osobno przygotowywana jest wersja “autorska”. Po przeprowadzeniu testu wczytuje dane statystyczne opisujące poszczególne zadania. Udostępniona jest również darmowa wersja tego programu: Bank Zadań Mini.