Zarchiwizowany formularz - karta odpowiedzi

StartZarchiwizowany formularz - ...
Rozwiń

W zależności od decyzji Kierownika Zakładu pracownia może dołączyć do maila obraz karty odpowiedzi zapisany w formacie “JPG”. Będzie to kopia zarchiwizowanej karty odpowiedzi z naniesionymi kolorowymi oznaczeniami. Te oznaczenia pokazują, w jaki sposób odpowiedzi zaznaczone na karcie zostały ocenione:

odpowiedź poprawna
odpowiedź poprawna

odpowiedź błędna
odpowiedź błędna

brak odpowiedzi
brak odpowiedzi

zadanie zostało anulowane
zadanie zostało anulowane

została zaznaczona więcej niż jedna odpowiedź
została zaznaczona więcej niż jedna odpowiedźPoniżej przedstawiono widok przykładowej karty odpowiedzi.

Przykładowy obraz formularza
Przykładowy obraz formularza