Pracownia Badania Efektów Edukacyjnych

StartPracownia Badania Efektów E...
Rozwiń

Przeprowadzenie sprawdzianu testowego wymaga przygotowania odpowiedniej liczby pytań testowych, a następnie sprawdzenia odpowiedzi i wyciągnięcia wniosków dydaktycznych. Nie potrafię pomóc w przygotowaniu pytań. To każdy zainteresowany musi wykonać sam. W naszej pracowni można natomiast przy pomocy programu “Testy” sprawdzić karty odpowiedzi, przeprowadzić wszelkie niezbędne analizy dydaktyczne i wydrukować wyniki. Dla grupy prac 350 studentów wszystko to może trwać nie dłużej niż 2 godziny.

Wiele ciekawych informacji przydatnych dla osób przygotowujących testy można znaleźć w Poradniku opracowanym w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.